Energetika

Celá naše rodina má ekologické cítění a vizionářské myšlení.

V současné době jsou téměř všechny naše budovy pokryty fotovoltaickými panely pro získávání elektřiny. Postupně provádíme tepelnou izolaci všech objektů.

Nejnověji jsme také začli využívat tepelné čerpadlo u našeho víkendového domu a v  instalovali jsme gelové baterie pro uchování námi vyrobené elektřiny.

TRANSLATOR