Železničářů č.p. 2013

Nemovitost byla pořízena v roce 2003. Lokalita Starý Most, v níž je umístěna, je postižena blízkou těžbou uhlí. Díky likvidaci města Most došlo zde ke zničení inženýrských sítí.

V této lokalitě proto vodu kupujeme od Českých drah, elektrickou energii od Czech Coal a topíme zde uhlím v automatickém kotli.

I zde došlo k rekonstrukcím. V roce 2012 došlo k výměně oken za plastová a částečnému zateplení objektu. V roce 2016 k částečné výměně střechy.


 
 
 
 
 

TRANSLATOR