pořízení nemovitosti

Počátkem roku 2019 došlo k zakoupení nemovitosti na náměstí v Žatci. Sice se jedná o ruinu, nicméně do budoucna skýtá velké možnosti.

Pro zpracování architektonického návrhu byl najat mladý architekt Vít Holý

fotodokumentace nemovitosti


 
 
 
 
 
model žateckého náměstí model žateckého náměstí
jednotlivé návrhy domu jednotlivé návrhy domu
architekt Vít Holý architekt Vít Holý

TRANSLATOR